Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la reforma del Reglament del Parlament de Catalunya

Acompanyo Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la reforma del Reglament del Parlament de Catalunya que permet l’aprovació de disposicions legals pei procediment de lectura única.

Respecte l’esmentat Dictamen, la majoria parlamentària ha opinat que era un aval a la reforma, mentre que l’oposició ha dit que era una desqualificació en tota regla.

Crec doncs que el millor serà accedir al document original i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, a poder ser no contaminades pel posicionament polític.

 

DCGE_2017_06_reglament parlament_lectura única